Hiển thị tất cả 7 kết quả

-50%

Máy kangen

Kangen Leveluk Anespa DX

Giá gốc: 75,000,000 đồng

Giá bán: 37,500,000 đồng

37.500.000
-30%

Máy kangen

Kangen Leveluk JRII

Giá gốc: 63,000,000 đồng

Giá bán: 44,100,000 đồng

44.100.000
-30%

Máy kangen

Kangen LeveLuk JRIV

Giá gốc: 84,000,000 đồng

Giá bán: 58,800,000 đồng

58.800.000
-58%

Máy kangen

Kangen Leveluk K8

Giá gốc: 139,000,000 đồng

Giá bán: 57,900,000 đồng

57.900.000
-61%

Máy kangen

Kangen Leveluk SD501

Giá gốc: 106,000,000 đồng

Giá bán: 40,900,000 đồng

40.900.000
-30%

Máy kangen

Kangen Leveluk SD501 Platinum

Giá gốc: 116,000,000 đồng

Giá bán: 81,200,000 đồng

81.200.000
-30%

Máy kangen

Kangen Leveluk Super 501

Giá gốc: 155,000,000 đồng

Giá bán: 108,500,000 đồng

108.500.000
Gọi giảm từ 5-25% tùy dòng máy: 0708.880.300
1 2 3 4 5 6
Gọi giảm từ 5-25%
Bấm gọi ngay