Showing all 7 results

-5%

Máy kangen

Kangen Leveluk Anespa DX

Giá gốc: 75,000,000 đồng

Giá bán: 71,000,000 đồng

75.000.000 71.000.000
-14%

Máy kangen

Kangen Leveluk JRII

Giá gốc: 64,000,000 đồng

Giá bán: 55,000,000 đồng

64.000.000 55.000.000
-5%

Máy kangen

Kangen LeveLuk JRIV

Giá gốc: 84,000,000 đồng

Giá bán: 80,000,000 đồng

84.000.000 80.000.000
-22%

Máy kangen

Kangen Leveluk K8

Giá gốc: 139,000,000 đồng

Giá bán: 107,900,000 đồng

139.000.000 107.900.000
-20%

Máy kangen

Kangen Leveluk SD501

Giá gốc: 106,000,000 đồng

Giá bán: 85,000,000 đồng

106.000.000 85.000.000
-5%

Máy kangen

Kangen Leveluk SD501 Platinum

Giá gốc: 118,000,000 đồng

Giá bán: 112,000,000 đồng

118.000.000 112.000.000
-13%

Máy kangen

Kangen Leveluk Super 501

Giá gốc: 155,000,000 đồng

Giá bán: 135,000,000 đồng

155.000.000 135.000.000
Call Now Button
Gọi giảm từ 5-25% tùy dòng máy: 0708.880.300
1 2 3 4 5 6
Gọi giảm từ 5-25%
Bấm gọi ngay