Showing all 7 results

-20%

Máy kangen

Kangen Leveluk Anespa DX

Giá gốc: 75,000,000 đồng

Giá bán: 59,900,000 đồng

75.000.000 59.900.000
-26%

Máy kangen

Kangen Leveluk JRII

Giá gốc: 64,000,000 đồng

Giá bán: 47,500,000 đồng

64.000.000 47.500.000
-20%

Máy kangen

Kangen LeveLuk JRIV

Giá gốc: 84,000,000 đồng

Giá bán: 66,900,000 đồng

84.000.000 66.900.000
-35%

Máy kangen

Kangen Leveluk K8

Giá gốc: 139,000,000 đồng

Giá bán: 90,900,000 đồng

139.000.000 90.900.000
-27%

Máy kangen

Kangen Leveluk SD501

Giá gốc: 106,000,000 đồng

Giá bán: 77,900,000 đồng

106.000.000 77.900.000
-22%

Máy kangen

Kangen Leveluk SD501 Platinum

Giá gốc: 116,000,000 đồng

Giá bán: 90,500,000 đồng

116.000.000 90.500.000
-19%

Máy kangen

Kangen Leveluk Super 501

Giá gốc: 155,000,000 đồng

Giá bán: 124,900,000 đồng

155.000.000 124.900.000
Call Now Button
Gọi giảm từ 5-25% tùy dòng máy: 0708.880.300
1 2 3 4 5 6
Gọi giảm từ 5-25%
Bấm gọi ngay