Hiển thị tất cả 7 kết quả

-52%

Máy kangen

Kangen Leveluk Anespa DX

Giá gốc: 75,000,000 đồng

Giá bán: 36,000,000 đồng

36.000.000
-52%

Máy kangen

Kangen Leveluk JRII

Giá gốc: 64,000,000 đồng

Giá bán: 31,000,000 đồng

31.000.000
-55%

Máy kangen

Kangen LeveLuk JRIV

Giá gốc: 84,000,000 đồng

Giá bán: 38,000,000 đồng

38.000.000
-65%

Máy kangen

Kangen Leveluk K8

Giá gốc: 139,000,000 đồng

Giá bán: 49,000,000 đồng

49.000.000
-63%

Máy kangen

Kangen Leveluk SD501

Giá gốc: 106,000,000 đồng

Giá bán: 39,000,000 đồng

39.000.000
-64%

Máy kangen

Kangen Leveluk SD501 Platinum

Giá gốc: 116,000,000 đồng

Giá bán: 42,000,000 đồng

42.000.000
-49%

Máy kangen

Kangen Leveluk Super 501

Giá gốc: 155,000,000 đồng

Giá bán: 79,000,000 đồng

79.000.000
Gọi giảm từ 5-25% tùy dòng máy: 0708.880.300
1 2 3 4 5 6
Gọi giảm từ 5-25%
Bấm gọi ngay