MÁY LỌC NƯỚC KANGEN

-5%

Máy kangen

Kangen LeveLuk JRIV

Giá gốc: 84,000,000 đồng

Giá bán: 80,000,000 đồng

84.000.000 80.000.000
-22%

Máy kangen

Kangen Leveluk K8

Giá gốc: 139,000,000 đồng

Giá bán: 107,900,000 đồng

139.000.000 107.900.000
-5%

Máy kangen

Kangen Leveluk SD501 Platinum

Giá gốc: 118,000,000 đồng

Giá bán: 112,000,000 đồng

118.000.000 112.000.000
-20%

Máy kangen

Kangen Leveluk SD501

Giá gốc: 106,000,000 đồng

Giá bán: 85,000,000 đồng

106.000.000 85.000.000

PHỤ KIỆN KANGEN

Phụ kiện

CPU RỬA MÁY KANGEN

Giá bán 700,000 đồng

700.000

Phụ kiện

BÌNH XỊT ENAGIC

Giá bán 200,000 đồng

200.000

Phụ kiện

Bình Màu Tím – 1 Lít

Giá bán 500,000 đồng

500.000

Phụ kiện

LÕI LỌC CHO MÁY LEVELUK SD501

Giá bán 4,000,000 đồng

4.000.000

Khách hàng sử dụng máy kangen

Đây là hình ảnh một vài khách hàng sử dụng máy lọc nước kangen thực tế